Jak se tento oblíbený sport, rybolov, rozšířil mimo hranice našeho území až k moři, čím dál častěji se objevovaly dotazy a požadavky našich klientů na krytí škod, které mohou vzniknout ve spojitosti s cestou či samotným mořským rybolovem. Dotazy klientů se týkaly cestovního pojištění, pojištění léčebných výloh při takovémto sportu a hlavně škod na majetku a zdraví, které mohou vzniknout na převzatých lodích nebo při jejich provozu. Bohužel se někteří rybáři mnohdy spolehnou na standardní cestovní pojištění a pak se setkávají tváří v tvář s krutou realitou, kdy je většina škod nelikvidních. Mořský rybolov prováděný z lodi totiž patří dle definic pojišťoven k extrémním sportům a jen velmi málo klientů a bohužel i zprostředkovatelů pojištění o této skutečnosti ví.

Ještě horší je situace v případě, kdy dojde ke škodě na pronajatých a zapůjčených věcech, tedy na motorových člunech, echolotech a GPS navigacích, případně na zapůjčeném rybářském vybavení. Tyto věci jsou z pojištění přímo vyloučeny, i když má klient v rámci cestovního pojištění připojištěnou odpovědnost, nevztahuje se toto pojištění na jakékoli věci převzaté. A nejčastější drobné škody jsou právě na vybavení lodí a lodních šroubech.

V rámci naší úzké spolupráce s AXA ASSISTANCE CZ jsme proto vytvořili produkt Allrisk Rybářské pojištění, které svým širokým rozsahem kryje právě tato specifická rizika. Je postaveno na bázi standardního cestovního pojištění, rozšířené o rozsah extrémních sportů v polárních a subtropických oblastech. Pokrývá také škody, které mohou naši klienti způsobit při mořském rybolovu, na převzatých lodích a na technice, dále škody na zdraví, které vznikají při této činnosti, a samozřejmostí je krytí nákladů při zásahu záchranných jednotek včetně vyproštění lodě a její posádky. 

Produkt Allrisk Rybářské pojištění je přirozeně rozdělen do několika kategorií, v závislosti na cílové destinaci, neboť jiné jsou požadavky při rybolovu sumců ve Španělsku nebo v Itálii a zcela odlišné jsou pro rybolov v blízkosti polárního kruhu či rovníku:

 • oblast A – celá Evropa,
 • oblast B – celý svět kromě Kanady a USA, patří sem také tropické oblasti a severské oblasti za polárním kruhem,

Tabulka - Rybářské pojištění Allrisk

      

Rozsah krytí pro jednotlivé tarify pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními SU-2016R

Plus - pojištění se vztahuje pro lokality Norska pod polárním kruhem. V rozsahu tohoto tarifu je výkon motorů omezen do 60HP a vzdálenost 3 námořních mil od pevniny nebo od pobřežních ostrovů ležících ve vzdálenosti 6 námořních mil od pevniny nebo jiných ostrovů.

Exclusive - pojištění se vztahuje pro lokality Norska nad polárním kruhem. V rozsahu tohoto tarifu je výkon motorů omezen od 60HP-170HP a nebo vzdálenosti 200 námořních mil od pevniny nebo od pobřežních ostrovů ležících ve vzdálenosti 400 námořních mil od pevniny nebo jiných ostrovů.

Pro sjednání pojištění potřebujeme jméno a rodné číslo.

 • PLV - pojištění léčebných výloh
 • ÚP - úrazové pojištění
 • ODP - pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví
 • ZAV - pojištění zničení nebo ztráty zavazadel
 • PPN - pojištění předčasného návratu z dovolené
 • PAS - asistenční služba - komplexní turistické informace
 • PZZ - připojištění zpoždění zavazadel při přepravě
 • PZL - připojištění zpoždění letu PND- pojištění nevyužité dovolené
 • R - limity pro doložku SU 2010-R - připojištění odpovědnosti na věci převzaté a užívané atd.

Jde o naprosto unikátní a na pojistném trhu ojedinělý produkt, který jako jediný objektivně kryje rizika spojená se sportovním rybolovem za hranicí všedních dnů. 

                                                                                                                                              

e-shop

Poslední komentáře

Facebook