ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pojištěná rizika:

  • pojištění léčebných výloh se pojišťuje u Pojišťovny VZP, a.s., sdružené cestovní pojištění, které zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu se pojišťuje u České podnikatelské  pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group;
  • cestovní pojištění se řídí pojistnými podmínkami pro LV 2/07, všeobecnými pojistnými podmínkami pro sdružené cestovní pojištění VPPSCP 1/08 a doplňkovými pojistnými podmínkami pro sdružené cestovní pojištění  DPP CS 3 1/08, které jsou přílohou této informace.

Limity pojistného plnění, sjednání pojištění, pojistné a územní rozsah

Cestovní pojištění pro krátkodobé turistické pobyty do 90 dnů, pojistné osoba/den, sazebník NCS3,  

-           individuálně k poskytované službě

Územní platnost pro potřeby této smlouvy je definována takto:      

-          oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr;